SAS MI

Opublikowano przez Admin

SAS MI

Ze sterowaniem, kocioł górnego spalania – miał, mieszanka z węglem, drewno

Dane techniczne

Rodzaj kotła: zasypowy, uniwersalny ze sterowaniem

Zakres mocy: 12,5 -200 kW

Paliwa: miał kl 27/10, zastępczo węgiel kamienny rożnego sortymentu , drewno sezonowane

Rodzaj spalania: górny system spalania

Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)

Sprawność: 79,0÷83,1 %

Wyposażenie standardowe: sterownik, wentylator, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych (nie dotyczy kotłów pow. 36 kW)

Opcje: usytuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła, miarkownik ciągu powietrza

Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne

Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu

Czyszczenie kotła SAS MI: w celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła SAS MI niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Należy zadbać o to, by z komory paleniskowej kotła dokładnie usunąć popiół i żużel (ze szczelin rusztu i ścian komory).
Czyszczenia kanałów konwekcyjnych w kotłach SAS MI należy dokonywać systematycznie, co 3-7 dni, w zależności od jakości spalanego paliwa. W miejscach tych bowiem osiadają lotne popioły. Czyszczenia dokonuje się przez otwory wyczystkowe, które po oczyszczeniu należy szczelnie zamknąć.
Istotnym dla prawidłowej eksploatacji kotła SAS MI jest także czyszczenie przewodu kominowego. Jest to ważne ze względu na zapewnienie drożności systemu dystrybucji powietrza do komory paleniskowej. W przeciwnym wypadku proces spalania może przebiegać nieprawidłowo.

W ofercie pieców SAS MI znajdują się:
Piec SAS MI 14kW
Piec SAS MI 17kW
Piec SAS MI 23kW
Piec SAS MI 29kW

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij