SAS NWG

Opublikowano przez Admin

Konstrukcja kotła przystosowana jest do dolnego spalania paliw. Kotły typu SAS NWG są urządzeniami cieplnymi o trójciągowym układzie komór spalinowych, co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność przy odpowiednim doborze kotła do powierzchni ogrzewanego obiektu.

Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych typu SAS NWG jest węgiel kamienny do celów energetycznych typ 32.1 sortymentu orzech, klasy 24/12 wg PN-91/G-04510.  Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy.

Paliwem zastępczym jest mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (70%) oraz węgla sortymentu miał (30%). W tym typie kotła nie poleca się palenia wyłącznie miałem. Można natomiast – z dobrym skutkiem – spalać paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach tj. zrzynki, zrębki, wióry itp.

Drewno powinno być przynajmniej rok sezonowane!Proces spalania regulowany jest za pomocą miarkownika ciągu powietrza znajdującego się na wyposażeniu kotła.

UWAGA!: Ten typ kotła produkowany jest do 200 kW, powyżej 29 kW należy składać zamówienia.

W ofercie Pieców SAS NWG znajdują się:
Piec SAS NWG 12,5kW
Piec SAS NWG 14kW
Piec SAS NWG 17kW
Piec SAS NWG 23kW
Piec SAS NWG 29kW

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij