KOCIOŁ SAS EFEKT 14 KW - 5 KLASA, ECODESIGN - CZOPUCH TYŁ

Cena: 15,699.00

KOCIOŁ SAS EFEKT 14 KW – 5 KLASA, ECODESIGN

Przy zamówieniu kotła proszę o wybór strony podajnika w komentarzu dla sprzedawcy (lewy lub prawy)

SAS EFEKT:

– kocioł klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

– certyfikat EcoDesign (dla mocy: 14kW, 17kW, 23kW, 29kW)

– badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr 67/68/69/15-LG

– możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła

– wysoka sprawność 88,9 ÷ 89,3% oraz efektywność procesu spalania

– palenie automatyczne: retorta obrotowa do spalania eko-groszku

– niewielkie wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni

– dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry

– największy na rynku typoszereg mocy (14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW, 42kW, 46kW) pozwala optymalnie dobrać kocioł dla potrzeb danej instalacji

– wymiennik ciepła z poziomym układem kaset

– zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika – rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła z paleniska automatycznego w celu uzyskania wysokiej sprawności urządzenia. (UWAGA!!! użytkowanie kotła niezgodnie z przeznaczeniem, spalanie odpadów lub przystosowanie kotła do pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powoduje utratę gwarancji na urządzenie).

– elementy ceramiczne i turbulatory spalin – ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła

– izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP)

– zasobnik opału o dużej pojemności, system wyrównywania ciśnienia w koszu i czujnik otwarcia klapy

– ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB