Schemat konstrukcji kotła SAS BIO EFEKT

BIO EFEKT 14-46kW

1. Obudowa kotła
2. Izolacja termiczna
3. Panele ceramiczne – bok
4. Panele ceramiczne – tył
5. Płaszcz wodny
6. Szuflada popielnicowa
7. Króciec wody – powrót
9. Drzwiczki popielnika z klapką „przeciwwybuchową”
12. Przegroda izolowana (żarowa)
13. Drzwiczki paleniskowe
15. Przegroda zabezpieczająca
16. Drzwiczki wyczystne
17. Półki ceramiczne **
18. Przegroda zabezpieczająca górna
19. Drzwiczki wyczystne górne
20. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
21. Turbulator spalin (zawirowywacze)
22. Zawór bezpieczeństwa
23. Króciec wody – zasilanie
24. Czujnik temperatury spalin
25. Wyczystka czopucha
26. Przepustnica spalin
27. Czopuch
28. Zasobnik paliwa
29. Czujnik otwarcia klapy
30. Elektroniczny regulator – sterownik
31. Termometr analogowy
32. Listwa zasilająca
33. Króciec montażowy zabezpieczenia termicznego z kapilarą *
34. Obudowa drzwiczek przednich
35. Króciec spustowy
36. Stopki regulacyjny (nie dot. kotłów powyżej 36kW)
38. Czujnik temperatury podajnika
42. Osłona elementów ruchomych
43. Palnik SAS MULTI FLAME
44. Listwa przyłączeniowa palnika, wyłącznik główny, bezpiecznik
45. Moduł sterujący pracą palnika (zapalarka, ruszta ruchome)
46. Palenisko biomasy (pelety)

* zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub np. SYR typ 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
** ilość i układ przegród ceramicznych nad paleniskiem automatycznym uzależniona jest od mocy kotła
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 36kW) wymiar zwiększa się od min.29mm do max. 56mm.

W celu uzyskania wysokiej sprawności kotłów SAS BIO EFEKT nad paleniskiem automatycznym zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika – rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła. Rozwiązanie takie wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin i przekazanie energii bezpośrednio do wodnej instalacji grzewczej. Rury wodne użyte do budowy wymiennika ciepła nie mogą być wykorzystane w innej formie niż przewidziana przez producenta. Wszelkie zmiany konstrukcyjne mające na celu przystosowanie kotła do spalania odpadów lub pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powodują utratę gwarancji na urządzenie.

Przekrój:

BIO EFEKT