Schemat konstrukcji kotła SAS BIO SPARK

SAS BIO SPARK

1. Obudowa kotła
2. Izolacja termiczna
3. Płaszcz wodny
4. Szuflada popielnicowa
5. Króciec wody – powrót
6. Wyczystka komory powietrznej
7. Przestrzeń paleniskowa
8. Przegroda izolowana (żarowa)
9. Panele ceramiczne *
10. Przegroda zabezpieczająca (drzwiczki wyczystne)
11. Elektroniczny regulator – sterownik
12. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
13. Klapa komory spalin
14. Pokrywa wyczystki górnej
15. Czujnik temperatury spalin
16. Wyczystka czopucha
17. Przepustnica spalin
18. Czopuch
19. Zasobnik opału
20. Czujnik otwarcia klapy zasobnika
21. Zawór bezpieczeństwa
22. Króciec wody zasilania
23. Termometr analogowy
24. Listwa zasilająca
25. Króciec montażowy zabezpieczenia termicznego z kapilarą**
26. Drzwiczki wyczystne
27. Drzwiczki paleniskowe
28. Drzwiczki popielnika z klapką “przeciwwybuchową”
29. Wyczystka boczna
30. Króciec spustowy
31. Stopki regulacyjne
32. Listwa przyłączeniowa palnika, wyłącznik główny, bezpiecznik
33. Moduł sterujący pracą palnika (zapalarka, ruszty ruchome)
34. Czujnik temperatury podajnika
35. Palnik SAS MULTI FLAME
36. Osłona elementów ruchomych

* ilość i układ przegród ceramicznych nad paleniskiem uzależniona jest od mocy kotła
** zabezpieczenie termiczne przed przegrzanie (np. Regulus typ BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub np. SYR typ 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła
**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar zwiększa się od min.29mm do max. 56mm.

Przekrój:

SAS BIO SPARK